Osnova témat

 • Téma 8 - Stavební zákon

  ANOTACE (co hlavního kurz přinese)

  PREZENČNÍ učební materiál

  • základní orientace v problematice péče o umělé vystavěné prostředí spravované stavebním zákonem
  • postavení stavebního zákona v legislativním systému ČŘ
  • související prováděcí vyhlášky a dotčené a související zákony

  E - LEARNING

  E-learningový učební materiál navazuje na učební texty k prezenční části kurzu a doplňuje ho výtahem praktických příkladů a situací z oblasti územního plánování a stavebního řádu, se kterými se volení zastupitelé v obcích nejčastěji setkávají. Materiál obsahuje užitečné odkazy na zdroje informací k předmětné tematice , které jsou dostupné na internetu zejména na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje v Brně.

  ODBORNÝ KONZULTANT

  Ing. arch. Jaroslav SEDLECKÝ

  • 1966 – 1998 projektant obytných a občanských staveb;
  • 1990 kooptován na dobu do 1. voleb jako náměstek primátora Ostravy pro agendu územního plánování, výstavby, majetku a financí;
  • 1999 – 2008 hlavní architekt Ostravy se zodpovědností za územní plánování a památkovou péči;
  • od 2009 vyučující urbanismu, územního plánování a investičních procesů na FAST VŠB TU Ostrava;
  • spoluautor skript pro obor Městské stavitelství;
  • autor knížky ARCHITEKTURA A ARCHITEKTI JEN TAK;
  • lektor projektu Vzdělávání stavebních inženýrů zajišťovaného FAST VŠB pro ČKAIT.

  LEKTOR

  RNDr. Zdeněk MATĚJ, Ph.D

  • odborný asistent, Fakulta informatiky, Masarykova Univerzita
  • bývalý člen finančního výboru obce Ruda nad Moravou
  • tvůrce softwarů pro analýzu finančních dat obcí
  • spoluúčast na několika projektech TAČR a GAČR

  • Prezenční část téma 8 - soubor Složka
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Vaše E-mailová adresa není prázdné
  • Prezenční část téma 8 - náhled Stránka
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Vaše E-mailová adresa není prázdné
  • E-learning téma 8 - soubor Složka
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Vaše E-mailová adresa není prázdné
  • E-learning téma 8 - náhled Stránka
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Vaše E-mailová adresa není prázdné
 • Téma 9 - Životní prostředí

  ANOTACE (co hlavního kurz přinese)

  • třídění komunálních odpadů
  • využití odpadů
  • ochrana ovzduší
  • ochrana vod
  • odpadní vody
  • pozemkové úpravy
  • výsadby stromů a keřů
  • zadržování vody v krajině

  ODBORNÝ KONZULTANT

  Milan KAZDA

  • 10 let jednatel společnosti Energetika Kněžice s.r.o., zpracování odpadů, výroba tepla a elektřiny
  • 19 let práce v obecní samosprávě
  • Spolupráce na projektu Energeticky soběstačná Obec Kněžice a na dalších projektech obce

  LEKTOR

  Ing. Lubomír KŘÍŽ, Ph.D.

  • Od roku 2002 externí spolupráce s Fakultou lesnickou a environmentální ( od r.2007 Fakulta životního prostředí) České zemědělské univerzity v Praze, s katedrou Ekologie a životního prostředí, přednášky v rámci programu Ochrana životního prostředí na témata:
   • Voda - složka životního prostředí
   • Staré ekologické zátěže 
   • Sanační technologie
   • Ekologické havárie
  • Více než 10 let zkušeností s environmentální due diligence, tedy s identifikací a vyhodnocením potenciálních environmentálních rizik spojených s nákupem nebo prodejem či využitím tzv. „brownfields“  na území Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Gruzie a Arménie .
  • Práce pro zahraniční investiční a developerské společnosti, průmyslové podniky a banky.

  • Prezenční část téma 9 - soubor Složka
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Vaše E-mailová adresa není prázdné
  • Prezenční část téma 9 - náhled Stránka
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Vaše E-mailová adresa není prázdné
  • E-learning téma 9 - soubor Složka
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Vaše E-mailová adresa není prázdné
  • E-learning téma 9 - náhled Stránka
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Vaše E-mailová adresa není prázdné
 • Téma 10 - Oblast dopravy

  ANOTACE (co hlavního kurz přinese)

  Seznámení představitelů obcí I. typu s povinnostmi ve věci pozemních komunikací.

  ODBORNÝ KONZULTANT

  Jiří NYKODÝM

  • výkon funkce silničního správního úřadu obce s rozšířenou působností
  • konzultant České silniční společnosti

  LEKTOR

  Ing. Emílie KLINKOVSKÁ

  • vedoucí oddělení silničního hospodářství odboru dopravy Krajského úřadu Zlínského kraje,
  • 24 let působení ve státní správě
  • od roku 1994 vedoucí oddělení silničního hospodářství na Magistrátu města Zlína
  • 7 let vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Vizovice

  • Prezenční část téma 10 - soubor Složka
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Vaše E-mailová adresa není prázdné
  • Prezenční část téma 10 - náhled Stránka
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Vaše E-mailová adresa není prázdné
  • E-learning téma 10 - soubor Složka
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Vaše E-mailová adresa není prázdné
  • E-learning téma 10 - náhled Stránka
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Vaše E-mailová adresa není prázdné