Škola člena zastupitelstva obce je realizována v rámci projektu „Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002997, který je spolufinancován z EU.