11. ŠKOLSTVÍ
12. SOCIÁLNÍ OBLAST
13. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ