3. VEŘEJNÉ FINANCE, DOTACE, MAJETEK OBCE
4. KONTROLNÍ ŘÁD