Topic outline

 • Téma 3 - Veřejné finance, dotace, majetek obce

  • veřejné finance (úvod do problematiky)
  • právní předpisy z oblasti veřejných financí
  • rozpočtový proces u obcí
  • transfery (dotace, granty, příspěvky) ve vazbě na poskytovatele a příjemce
  • majetek obce a hospodaření s ním
  • chyby u obcí při hospodaření s majetkem

  ODBORNÝ KONZULTANT

  Ivana Uhrová

  • uvolněná starostka obce
  • certifikovaná účetní
  • dlouholetá praxe z kontrolní činnosti zaměřené na veřejnou správu, finanční hospodaření neziskových organizací
  • dlouholetá praxe z finančního odboru okresního a později krajského úřadu jako ekonom odboru sociálních věcí a zdravotnictví

  LEKTOR

  RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.

  • odborný asistent, Fakulta informatiky, Masarykova Univerzita
  • bývalý člen finančního výboru obce Ruda nad Moravou
  • tvůrce softwarů pro analýzu finančních dat obcí
  • spoluúčast na několika projektech TAČR a GAČR

  • Prezenční část téma 3 - soubor Folder
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • Prezenční část téma 3 - náhled Page
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • E-learning téma 3 - soubor Folder
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • E-learning téma 3 - náhled Page
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
 • Téma 4 - Kontrolní řád

  • rozlišení vnitřního kontrolního systému a veřejnosprávní kontroly
  • potřeba dobře fungujícího kontrolního systému pro výkon státní správy a samosprávy
  • aplikace právních norem v procesu kontrolní činnosti obcí
  • odpovědnost řídících pracovníků
  • praktické zkušenosti kontrolního řádu

  ODBORNÝ KONZULTANT

  Ivana Uhrová

  • uvolněná starostka obce
  • certifikovaná účetní
  • dlouholetá praxe z kontrolní činnosti zaměřené na veřejnou správu, finanční hospodaření neziskových organizací
  • dlouholetá praxe z finančního odboru okresního a později krajského úřadu jako ekonom odboru sociálních věcí a zdravotnictví

  LEKTOR

  RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.

  • odborný asistent, Fakulta informatiky, Masarykova Univerzita
  • bývalý člen finančního výboru obce Ruda nad Moravou
  • tvůrce softwarů pro analýzu finančních dat obcí
  • spoluúčast na několika projektech TAČR a GAČR

  • Prezenční část téma 4 - soubor Folder
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • Prezenční část téma 4 - náhled Page
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • E-learning téma 4 - soubor Folder
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • E-learning téma 4 - náhled Page
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty