Topic outline

 • Téma 1 - Zákon o obcích a související předpisy

  ANOTACE (co hlavního kurz přinese)

  Účastník získá další znalosti o postavení ÚSC ve veřejné správě, vybraných právních předpisech (mj. ústavní zákony, zákon o krajích, o volbách, o odměnách za výkon funkce členů zastup., o obecní policii).

  Zmíněna bude též Evropská charta místní samosprávy.

  ODBORNÝ KONZULTANT

  JUDr. Marie SCISKALOVÁ, Ph.D.

  • zaměření na oblast veřejné správy, zejména na správní právo
  • vysokoškolský učitel
  • hlavní řešitel projektu CZ.1.07/3.2.07/02.0012 Modulový systém dalšího vzdělávání volených zástupců územních samosprávných celků.

  LEKTOR

  Mgr. Ing. Stanislav KROPÁČEK

  • informační technologie
  • majetkové právo
  • školitel kurzů akreditovaných MV ČR (od roku 2014)

  • Prezenční část téma 1 - soubor Folder
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • Prezenční část téma 1 - náhled Page
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • E-learning téma 1 - soubor Folder
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • E-learning téma 1 - náhled Page
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
 • Téma 2 - Evidence obyvatel, ochrana osobních údajů, pohřebnictví

  ANOTACE (co hlavního kurz přinese)

  Účastník získá infomace o dotčených právních předpisech problematiky.

  Bude též seznámen se skutečnostmi souvisejícími s právy a povinnostmi obce v samostatné a přenesené působnosti.

  Pozornost bude věnována výkladu k právní odpovědnosti starosty.

  ODBORNÝ KONZULTANT

  JUDr. Marie SCISKALOVÁ, Ph.D.

  • zaměření na oblast veřejné správy, zejména na správní právo
  • vysokoškolský učitel
  • hlavní řešitel projektu CZ.1.07/3.2.07/02.0012 Modulový systém dalšího vzdělávání volených zástupců územních samosprávných celků.

  LEKTOR

  Mgr. Ing. Stanislav KROPÁČEK

  • informační technologie
  • majetkové právo
  • školitel kurzů akreditovaných MV ČR (od roku 2014)

  • Prezenční část téma 2 - soubor Folder
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • Prezenční část téma 2 - náhled Page
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • E-learning téma 2 - soubor Folder
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty
  • E-learning téma 2 - náhled Page
   Restricted Not available unless: Your Email address is not empty